Kurunegala Blue Film

1
3646

Blue Film in Kurunegala

blue fim,bluefilm in kurunegala,kurunegala blue,kurunegala blue film,

කුරුණෑගල ප්‍රසිද්ධ බාලිකා පාසලක උසස්පෙළ හදාරන 18 වියැති සිසුවියක් රුපියල් 50,000ක මුදලක් ලබාදෙන බවට රවටා ඇගේ වයසේම සිසුන් දෙදෙනෙකුද යොදවමින් නිර්මාණය කර ඇති නිල් චිත්‍රපටයක් පිළිබඳ තොරතුරු අපවෙත වාර්තා වී තිබේ.

කුරුණෑගල නගරයේ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයෙකු සහ ඔහුගේ හිතවතෙකුගේ සහාය ඇතුව මල්ලවපිටිය ප්‍රදේශයේ නිවසක මෙම චිත්‍රපටය රූගත කර ඇති අතර සිසුන් දෙදෙනා සහ කායවර්ධන උපදේශකයා යන තිදෙනාම එහිදි එම සිසුවිය සමඟ එකවර ලිංගිකව එක්වනු ලබන බවත් ඇයව බරපතල ලෙස අපයෝජනය කරන අයුරු එම වීඩියෝවේ දැක්වෙන බවත් වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව අදාළ සිසුවියගේ පවුලේ සාමාජිකයෙකු අදාළ අංශ දැනුවත් කර ඇති අතර එය එම වීඩියෝව අන්තර්ජාලය තුලින් ඉවත් කිරීමට මේ වනවිටත් අදාළ අංශ පියවර ගෙන තිබේ.

අදාළ තරුණිය මේ වන විට කුරුණෑගල රෝහලේ විශේෂ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට යොමුකර ඇති අතර මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සොයා පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර තිබේ.

Bluefilm Kurunegala (18+)

The phrase “the planet gets smaller” is a well known one these days. Needless to say, it’s not literal as the physical planet is the exact same size it’s always been. However the speed of communications particularly with the influence of the web have opened the planet up to help you literally communicate around the globe whenever you want making us one big global community as opposed to dozens or of separate countries who never spoke.

This phenomenon is unquestionably true as it pertains to software development. It’s now fairly easy and never uncommon to pull together a task team that contains individuals from throughout the country and around the globe in fact. You are able to execute a whole software development project with a group of individuals who never come in once zone and never see one another except perhaps by pictures or on webcam. This really is not really a pipe dream. It’s a fact for all software development teams in this decade and in today’s business world.

Consequently the distinction between internal developers and outsourced developers may also blur. Modern workers are accustomed to dong business with vendors and contractors with the exact same sense of professionalism that was previously only possible with internal development teams. And once we see younger people join the task force, that openness to an international marketplace and global teamwork will simply be much more commonplace.

The method for finding an international developer to outsource some of one’s software development workload is not any diverse from finding any outside vendor to complete benefit your company. Don’t confuse utilizing an outsourcing arrangement having an international partner with hiring. You’re utilizing the services of a vendor so prepare an RFP and go the review and approval process the exact same way you’d do with any important business alliance. The RFP must be detailed and technical and place a higher requirement of evidence of competency on owner so you understand that anybody who gets through this technique is qualified to enter to the discussions phase.

Sometimes there’s talk of the difference in cultures whenever you utilize a pc software development contractor from India or several other Middle East or Far East country. While being culturally sensitive in certain respects is necesary, you’re the client and the responsibility for learning how to complete business the right path is on the consultant. So be respectful however if the overseas company that wants to recapture your organization isn’t ready to fulfill your expectations, there isn’t to utilize them blue film kurunegala.

This amount of expectation combined with cultural respect is a great mix in working with any overseas developer. Bear in mind that when the project will extend over numerous months, you will even need to support for different holiday time frames. You will see a number of days off in America, like the fourth of July and perhaps Christmas your overseas partners is likely to be working. So keep them informed when that occurs. By the exact same token, your overseas developer could have various religious or national holidays that could surprise you if you do not write them into your project schedule. Those anticipated times far from the workplace and not being productive must be documented inside their proposal as a reply to your kurunegala blue film.

Put the potential developer via an expected amount of scrutiny. If you’re negotiating with the management, insist you’ve the best of review and refusal for almost any developer assigned to your case and that the exact same developers get assigned and stay on your own project through the project. You will need to manage to validate they have the ability to handle the technical challenges which will come up.

Include in the RFP certain requirements you may have for observance of one’s intellectual property that might include documents to put up your foreign partners accountable to guard your trade secrets. They need to anticipate to sign any Nondisclosure or Do Not Compete agreements necessary to truly get your business.

Should you your due diligence well, you are able to identify foreign software developers who can do well at participating in your project development process although taking care of one other side of the globe. And once you obtain the hang of working together with a distributed development team, you will discover the method to be efficient, effective and even sometimes fun.

Appropriate or Inappropriate Outsourcing

When the notion of outsourcing some or all internal functions is introduced in a business, the original reasons for taking a look at this choice are generally economic. By shifting a substantial business function in to the outsourcing category, you reduce internal costs and head count which looks good on your own annual report. And there are several valid business functions that well in a outsourcing situation.

But when contemplating which areas of your organization work for outsourcing and which are inappropriate, you have to take into consideration many factors which means you maintain the integrity of one’s core business and don’t compromise your ability to work as a company and respond promptly to promote pressures in your zeal to hop on the outsourcing bandwagon.

The very best functions which can be good candidates for outsourcing are software development projects. Often times the vendors you contract to construct a computer software solution for you could curently have an item that matches part of one’s software specification. So beginning with that base, you are able to write the functional specifications to adapt their treatment for your organization needs and produce a valid business solution with not as overhead than what might be needed to produce that product internally.

Often times software projects should be tackled by a company which can be just too big for the inner staff to develop. They are projects which is why the program development lifecycle will undoubtedly be of a small duration, perhaps annually of less and how big is the development staff will undoubtedly be large during the period frame. But after the majority of that work is performed, you are able to go back to an acceptable size development staff. So this can be a perfect situation to outsource much of this work so that you don’t get gaining staff and then lay them off when the task is done.

Kurunegala Blue

Aspects of the company that will go under a better scrutiny when they’re reviewed for outsourcing are core functions such as for instance computer operations, network management or project management at the team level. You can find numerous reasoned explanations why trying to create captive operations, or “owning” these functions as a company makes plenty of sense.

Operational functions such as for instance running the network, producing payroll or processing orders touch on the core of living of the business. We’ve to remember that regardless of how high an amount of trust you reach with a vendor to whom you outsource a function, that vendor remains a different business whole corporate goals and objectives are not similar as those of one’s business. And so the intensity of commitment and the sense of urgency for maintaining a advanced level of integrity of operations may possibly not be as high with contractors looking after your core operational business functions as they’d when being managed internally.

Management functions will also be business models which can be carried out more proficiently by internal employees as opposed to contractors. Now in a task management situation for a brief duration, outsourcing project management can work nicely if care is taken fully to integrate the contractors that are bringing their management expertise to the project with internal material experts and build the lines of communications well. It’s recommended to own internal management also be on the top of project management being done by contractors to make sure communications are getting well and to greatly help facilitate the project development process.

By utilizing wisdom and approach the thought of software development and operations outsourcing conservatively, you’ll find the correct functions to farm out to contractors without putting the core functions of your organization at risk. And when you discover that balance, you’ll realize the advantages of both approaches to business management in ways that is the better fit for the business.

1 COMMENT

  1. අනේ බන් ඒකිනේ සල්ලි වලට කකුල් දෙක පළල් කරලා තියෙන්නේ? ඉතින් මේක “අපයෝජනය කරන අයුරු” වෙන්නේ කොහොමද? මෙතන කිසිම අපයෝජනයක් වෙලා නෑ මේ නිව්ස් එකට අනුව, රැවටීමක් විදියට නම් ඕනේ නම් ගන්න පුලුවන්. කෙල්ලට 18 නිසා මෙතන බාල අපයෝජනයක් වෙලත් නෑ. මේක ගණිකා සේවනයක්, ඒක නිසා හරිනම් ගෑනිවයි, පිම්පියන්වයි ඔක්කොම ඇරෙස්ට් කරන්න ඕනේ, ගෑනිට යන්න දීලා අරුන්ව විතරක් හොයලා හරියන්නේ නෑ. ගෑණි කකුල් දෙක පළල් කරේ නැත්නම් අරුන් ඒකිට අරින්නෙත් නෑනේ? දැන් එතකොට කකුල් දෙක පළල් කරපු ගෑණි හොදයි , අරුන් වැරදියි. අනේ උකේ.

LEAVE A REPLY